Obejrzyj w naszej galerii zdjęcia z obchodów:

 

 

Ogłoszenia

 

 

Polecane strony:

 

 

 

Na plakacie zacytowany został fragment piosenki Jana Krzysztofa Kelusa - "Ballada o szosie E7".

 

 

  
 

KONFERENCJA

Działania Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej KOR 1976 – 1980

Uniwersytet Warszawski 23 i 24 września 2006

Konferencja w ramach obchodów 30. rocznicy powstania KOR odbędzie się w Sali Audytoryjnej Starej Biblioteki UW, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28.

Rejestracja uczestników: sobota, 23 września w godz. 9:30 – 11:00

 

Program konferencji

  
11:30 – 17:45 SOBOTA, 23 września
11:45 – 13:45 Dyskusja panelowa: „Z pomocą ludziom prześladowanym”

Prowadzący: prof. Andrzej Paczkowski, referat: Paweł Sasanka – „Represje wobec uczestników strajków z czerwca 1976 r.”

Uczestnicy: Mirosław Chojecki, Anka Kowalska, Zbigniew Romaszewski, Henryk Wujec

Zapis przebiegu         [ Tekst do edycji ]

14:00 – 15:00 Dyskusja panelowa: „KOR a wolny świat – obieg informacji”

Prowadzący: Jerzy Kisielewski, Uczestnicy: Krzysztof Bobiński, Renate Marsch, Eugeniusz Smolar

Zapis przebiegu         [ Tekst do edycji ]

15:00 – 15:45 Przerwa
15:45 – 17:30 Dyskusja panelowa: „KOR wśród studentów i w środowisku akademickim”

Prowadzący: dr hab. Andrzej Friszke

Uczestnicy: Liliana Batko-Sonik, Andrzej Celiński, Aleksander Gleichgewicht, Jerzy Jedlicki, Jacek Kubiak

Zapis przebiegu         [ Tekst do edycji ]

  
9:00 – 19:00 NIEDZIELA, 24 września
9:00 – 10:45 Dyskusja panelowa: „Ruch wydawniczy - KOR wśród inteligencji i środowisk twórczych”

Prowadzący: prof. Andrzej Paczkowski

Uczestnicy: Konrad Bieliński, Seweryn Blumsztajn, Urszula Doroszewska, Janusz Krupski, Barbara Toruńczyk, Jan Waszkiewicz

Zapis przebiegu         [ Tekst do edycji ]

11:00 – 12:45 Dyskusja panelowa: „Droga do ‘Solidarności’ - KOR wśród robotników i rolników”

Prowadzący: dr hab. Andrzej Friszke

Uczestnicy: Bogdan Borusewicz, Wiesław Kęcik, Jan Lityński, Witold Łuczywo, Jan Witkowski

Zapis przebiegu         [ Tekst do edycji ]

12:45 – 15:00 Przerwa
15:00 – 19:00 Sesja międzynarodowa: „Opozycja demokratyczna w PRL – kontekst środkowoeuropejski” (organizowana wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej)
15:00 – 17:00 Część I: Dyskusja panelowa: „Miejsce opozycji polskiej w antykomunistycznym oporze drugiej połowy lat siedemdziesiątych”

Prowadzący: dr hab. Andrzej Friszke (Polska)

Uczestnicy: Bogdan Borusewicz (Polska), dr Ján Čarnogurský (Słowacja), dr Gábor Demszky (Węgry), Natalia Gorbaniewska (Rosja), Ludwik Mehlhorn (Niemcy), Petruška Šustrová (Republika Czeska)

Zapis przebiegu         [ Tekst do edycji ]

17:15 – 19:00 Część II: Blok referatów - prowadzący: dr Łukasz Kamiński (Polska)
17:15 – 17:35 dr Andrzej Grajewski (Polska) – „Miejsce kościołów w działalności opozycji w Europie Wschodniej w latach siedemdziesiątych”
17:35 – 17:55 dr Petr Blažek (Republika Czeska) – „Opozycja w Czechosłowacji w latach siedemdziesiątych i jej kontakty z Polską”
17:55 – 18:15 dr Ehrhart Neubert (Niemcy) – „Opozycja w NRD w latach siedemdziesiątych”
18:15 – 18:35 prof. Mikołaj Iwanow (Polska) – „Sowiecki ruch dysydencki w latach siedemdziesiątych”
18:35 – 19:00 dyskusja

Zapis przebiegu         [ Tekst do edycji ]

  
  W ramach każdego panelu przewidziano czas na dyskusję z udziałem wszystkich uczestników konferencji.

 

idź do góry

 

 

Byli wśród nas ludzie różnych pokoleń, tradycji, orientacji ideowych. Łączyła nas troska o wszystkich skrzywdzonych i bitych. Pragnęliśmy dawać temu świadectwo - bez względu na zagrożenie osobiste, bez względu na polityczną taktykę, bez względu na to, kim jest prześladowany. Kierowaliśmy się przekonaniem, że przestrzeganie praw człowieka i obywatela jest warunkiem pokoju między ludźmi i narodami; przekonaniem, że „nie może być sprawiedliwej Europy bez niepodległej Polski na jej mapie”.

Służyliśmy sprawie wolności Polski i wolności Polaków w Polsce, tak jak mogliśmy i umieli, jak dyktowało nam sumienie i obywatelskie rozeznanie sytuacji. Mieliśmy przed oczyma ideał Polski, która szczyciła się niegdyś tolerancją i wolnością; Polski, która umiała być wspólną ojczyzną Polaków, Białorusinów, Litwinów, Ukraińców, Żydów, ojczyzną wszystkich swych obywateli - bez względu na ich język, wyznanie, pochodzenie narodowościowe.

Nie do nas należy ocena naszej pracy. My chcielibyśmy, aby stanowiła ona wkład do wielkiego narodowego dzieła: tworzenia niepodległej, sprawiedliwej, demokratycznej Polski.

 

(Fragment oświadczenia z dnia 23 września 1981 r. w związku z zakończeniem działalności Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR’’, odczytanego przez prof. Edwarda Lipińskiego na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” w sali „Olivii” w Gdańsku)

idź do góry

 

 

  
 

Komitet obchodów trzydziestej rocznicy powstania
Komitetu Obrony Robotników (KOR)

oraz Stowarzyszenie Wolnego Słowa

zapraszają na uroczystości rocznicowe w dniach 22 - 24 września 2006 roku w Warszawie

 

Program obchodów

  
                    PIĄTEK, 22 września
11:00 – 14:00 Złożenie kwiatów na grobach członków KOR w Milanówku i Laskach (wyjazd sprzed Domu Dziennikarza ul. Foksal 3/5,   *)
15:00 – 15:30 Otwarcie wystawy poświęconej zmarłym członkom KOR, Senat RP,   (*)
15:30 – 17:00 Złożenie kwiatów na grobach członków KOR na warszawskich cmentarzach (wyjazd sprzed Sejmu RP,   *)
17:30 – 19:00 Msza Św. w intencji zmarłych członków KOR w kościele Św. Marcina, ul. Piwna, Stare Miasto
  
                    SOBOTA, 23 września
11:00 – 11:30 Otwarcie wystawy „KOR – komitet ruchu społecznego” na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
11:30 – 17:45 Konferencja „Działania KOR 1976 – 1980”, Uniwersytet Warszawski
  
                    NIEDZIELA, 24 września
9:00 – 19:00 Konferencja „Działania KOR 1976 – 1980”, Uniwersytet Warszawski
13:00 – 13:30 Odsłonięcie kamienia pamięci Jacka Kuronia w Parku im. St. Żeromskiego, pl. Wilsona
  
*Prosimy o uprzednie zgłoszenie udziału w Biurze Organizacyjnym.

 

idź do góry

 

 

Patronat nad obchodami 30. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników (KOR) objął

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Lech Kaczyński

Do Komitetu obchodów rocznicy

Marszałek Senatu RP

Bogdan Borusewicz

zaprosił wszystkich członków Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”.

Współorganizatorzy:

Fundacja Ośrodka KARTA

Instytut Pamięci Narodowej

Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Kancelaria Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Narodowe Centrum Kultury

Uniwersytet Warszawski

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

oraz rodzina Jacka Kuronia

Biuro Organizacyjne:

poniedziałek – piątek, godz.10 – 16, Dom Dziennikarza w Warszawie, ul. Foksal 3/5,

tel. 022 828-52-52, e-mail: kor30@sws.org.pl

Adres pocztowy: Stowarzyszenie Wolnego Słowa ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa

w piątek, 22 września biuro czynne w godz: 9 – 20

Kontakt telefoniczny w dniach obchodów:

Wojciech Borowik – 0 602-259-636, Tomasz Truskawa – 0 889-024-535, Barbara Kozłowska – 0 607-150-433

Biuro na Uniwersytecie Warszawskim, ul Krakowskie Przedmieście 26/28, czynne w dniach obchodów:

w piątek, 22 września: godz. 9 – 17 (Auditorium Maximum, sala B)

w sobotę, 23 września: godz. 9 – 18 (hall w Starej Bibliotece)

w niedzielę, 24 września: godz. 9 – 19 (hall w Starej Bibliotece)

 

idź do góry

 

 

 

Stowarzyszenie Wolnego Słowa informuje o imprezie towarzyszącej obchodom 30. rocznicy utworzenia Komitetu Obrony Robotników (KOR) organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej:

 

Program konferencji naukowej organizowanej w 30. rocznicę utworzenia Komitetu Obrony Robotników (KOR)

 

Warszawa, piątek, 22 września 2006 r.

 

Konferencja odbywać się będzie w Sali B Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.

Wstęp wolny

  
                    PIĄTEK, 22 września
9:00 –   9:30 Uroczyste otwarcie konferencji
9:30 – 13:00 „Panorama opozycji w Polsce”

Prowadzący: prof. Jerzy Eisler

9:30 –   9:50 Robert Spałek (IPN Warszawa) – „Komitet Obrony Robotników”
9:50 – 10:10 dr Grzegorz Waligóra (IPN Wrocław) – „Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela ”
10:10 – 10:30 dr Jarosław Neja (IPN Katowice) – „Wolne Związki Zawodowe w Katowicach”
10:30 – 11:15 Dyskusja
11:15 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 11:50 dr Sławomir Cenckiewicz (IPN Gdańsk) – „Wolne Związki Zawodowe w Gdańsku”
11:50 – 12:10 Małgorzata Choma-Jusińska (IPN Lublin) – „Ruch chłopski”
12:10 – 13:00 Dyskusja
13:00 – 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 – 17:00 Dyskusja panelowa: „Czerwiec – wrzesień 1976 – jak powstawał KOR?”

Prowadzący: dr hab. Jan Żaryn.

Uczestnicy: Wojciech Fałkowski, Dariusz Kupiecki, Antoni Macierewicz, Piotr Naimski, Jan Olszewski

 

idź do góry

 

 

UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

z dnia 14 września 2006 r.

 

w trzydziestą rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników

 

W trzydziestą rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników, przekształconego w 1977 roku w Komitet Samoobrony Społecznej KOR, Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla tej ważnej społecznej inicjatywy. Komitet utworzony został przez osoby reprezentujące różne środowiska. Stanowił odpowiedź na brutalne represje władz komunistycznych. W obliczu dyktatury przemocy i kłamstwa był symbolicznym protestem i znakiem solidarności z ofiarami represji, a także sygnałem, że mija czas bierności zastraszonego i zatomizowanego społeczeństwa.

Powstanie KOR było ważnym wydarzeniem w najnowszej historii Polski. Zapoczątkowało proces powstawania i uaktywniania się środowisk i grup opozycyjnych wobec reżimu komunistycznego, takich jak: Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), Konfederacja Polski Niepodległej (KPN), Ruch Młodej Polski (RMP), Wolne Związki Zawodowe (WZZ).

Umożliwiło także rozwój niezależnych wydawnictw, przełamywało monopol władz komunistycznych w dziedzinie informacji, pozwalało na zapoczątkowanie procesu odkłamywania historii.

KOR organizował niezależny ruch wydawniczy poprzez takie pisma, jak: "Biuletyn Informacyjny", "Robotnik", "Zapis", "Krytyka", "Głos", "Puls", "Spotkania", Niezależna Oficyna Wydawnicza (NOWA), samokształceniowy (Towarzystwo Kursów Naukowych), związkowy (komitety założycielskie Wolnych Związków Zawodowych) oraz utworzył Biuro Interwencji podejmujące problemy represji. W wyniku tych działań członkowie i współpracownicy KOR-u byli wielokrotnie zatrzymywani przez władzę i poddawani represjom.

Były to czynniki w istotnym stopniu zwiększające wpływ społeczeństwa na kształt i bieg spraw publicznych, które wraz z ogromną rolą Kościoła i historycznym pontyfikatem Jana Pawła II doprowadziły do powstania NSZZ "Solidarność", związku zawodowego i ruchu społecznego, który zmienił historię świata przyczyniając się do obalenia komunizmu, a w konsekwencji odzyskania niepodległości przez Polskę i odbudowania demokracji.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uważa, że działania Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej KOR dobrze przysłużyły się Ojczyźnie.

 

Lista członków Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej KOR:

Jerzy Andrzejewski (1909-1983),

Stanisław Barańczak,

Konrad Bieliński,

Seweryn Blumsztajn,

Bogdan Borusewicz,

Andrzej Celiński,

Mirosław Chojecki,

Ludwik Cohn (1902-1981),

Jerzy Ficowski (1924-2006),

Stefan Kaczorowski (1899-1988),

Ks. Zbigniew Kamiński (1900-1991),

Wiesław Piotr Kęcik,

Jan Kielanowski (1910-1989),

Leszek Kołakowski,

Anka Kowalska,

Jacek Kuroń (1934-2004),

Edward Lipiński (1888-1986),

Jan Józef Lipski (1926-1991),

Jan Lityński,

Antoni Macierewicz,

Adam Michnik,

Halina Mikołajska (1925-1989),

Ewa Milewicz,

Emil Morgiewicz,

Piotr Naimski,[...],

Wojciech Onyszkiewicz,

Antoni Pajdak (1894-1988),

Zbigniew Romaszewski,

Józef Rybicki (1901-1986),

Aniela Steinsbergowa (1896-1988),

Adam Szczypiorski (1895-1979),

Józef Śreniowski,

Maria Wosiek,

Henryk Wujec,

Wacław Zawadzki (1899-1978),

Ks. Jan Zieja (1897-1991),

Wojciech Ziembiński (1925-2001).

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

 

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

 

idź do góry